Kategori: Allmänt om plastikkirurgi

Allmänt om plastikkirurgi

Allmänt om plastikkirurgi

Begreppet plastikkirurgi kommer ifrån grekiskans ”plastikos” som betyder formbar eller skulpterad och ”cheirourgiki” som betyder arbete med hand. Med

Allmänt om plastikkirurgi

Allmänt om plastikkirurgi

Allmänt om plastikkirurgi