Kategori: Allmänt om plastikkirurgi

På den här sidan kan du läsa om hur du på olika sätt kan förbättra ditt yttre. Många känner sig mindre attraktiva på grund av sina tänder och leende. Men…

Allmänt om plastikkirurgi

Allmänt om plastikkirurgi

Allmänt om plastikkirurgi

Begreppet plastikkirurgi kommer ifrån grekiskans ”plastikos” som betyder formbar eller skulpterad och ”cheirourgiki” som betyder arbete med hand. Med

Allmänt om plastikkirurgi

Allmänt om plastikkirurgi

Allmänt om plastikkirurgi