Plastikkirurgins historia

Begreppet plastikkirurgi kommer ifrån grekiskans ”plastikos” som betyder formbar eller skulpterad och ”cheirourgiki” som betyder arbete med hand. Med andra ord är en plastikkirurg en person som med sin hand kan skulptera eller forma, och i det här fallet handlar det om den mänskliga kroppen. En plastikkirurgisk operation innebär bokstavligen att man formar och skulpterar kroppen, vare sig det handlar om att göra det i estetiskt syfte eller i rent medicinskt syfte.

Idag brukar man framförallt tala om plastikkirurgi i samband med så kallade skönhetsoperationer där man genomför ingrepp för att göra en människa vackrare. Det kan handla om att föryngra en persons utseende genom att genomföra ett ansiktslyft och därmed ta bort ansiktsrynkor, eller att förstora eller förminska kroppsdelar som bröst, rumpa och ben. Ursprungligen så har dock plastikkirurgi alltid handlat om att hjälpa människor som av olika anledningar har deformationer och missbildningar, antingen då de fötts med dem, som till exempel vid harmynta, eller då de råkat ut för en olycka eller sjukdom. I de fallen brukar man tala om re-konstruktiv plastikkirurgi, då målet är att återställa ett utseende snarare än att förbättra ett redan normalt sådant.

De första plastikoperationerna

Redan för många tusen år sedan började människan experimentera med olika former av plastikkirurgi, och bland de äldsta exemplen är indiska näsoperationer som gjordes på 1000-talet f.Kr. efter att folk fått sina näsor avhuggna som straff för olika brott. De gamla egyptierna utförde ingrepp för ännu längre sedan då de återställde brutna näsor efter krig och olyckor redan på 3000-talet f.Kr.

Det var framförallt krig som gjorde behovet av plastikkirurgi som mest akut och antikens greker och romare hade skickliga fältläkare som kunde lappa ihop skadade soldater på olika vis. Problemen kom ofta efter operationerna då man i brist på antibiotika inte kunde behandla de infektioner som ofta uppstod. Det skulle dröja ända fram tills 1900-talet som man började få bukt på dessa problem.

Modern plastikkirurgi

Det var först under och efter det första världskriget som man på allvar började satsa på plastikkirurgi som en regelrätt specialisering för läkare och med det började även plastikkirurger experimentera med skönhetsoperationer. Bland de första ingreppen var ansiktslyft av kvinnor som ville se yngre ut, med varierande resultat. Även näsoperationer i estetiskt syfte blev populära bland personer som fötts med stora eller krokiga näsor, och av förklarliga skäl hoppade Hollywood på trenden. Stumfilmsstjärnor som Mary Pickford hörde till de första riktigt stora stjärnorna som genomgick ett ansiktslyft men enligt många blev det slutet på hennes karriär då hon inte kunde le ordentligt efteråt. Under 1950-talet var det så vanligt med skönhetsingrepp att man ofta skämtade om att alla filmstjärnor såg likadana ut, vilket inte var helt långt ifrån sanningen då man fortfarande tillämpade ungefär samma metoder vid varje ingrepp.