Svenska Plastikirurgers Förening

I Sverige kan man som plastikkirurg bli medlem i SPKF, Svensk Plastikkirurgisk Förening, där man verkar för att hela tiden öka kunskapen om plastikkirurgi, presentera nya rön, hålla möten och seminarier liksom diskutera olika aspekter inom området. För att bli medlem måste man vara specialist i plastikkirurgi, vilket innebär att föreningen inte har andra läkare som medlemmar. Föreningen bildades redan på 1940-talet och fungerar idag som remissinstans för bland annat Svenska Läkarförbundet och Socialstyrelsen.

På föreningens hemsida man kan ta del av dess årsplaner, läsa presentationer av olika forskningsprojekt och avhandlingar och anmäla sig till olika evenemang som till exempel kirurgveckan, där kirurger inom olika områden träffas för att diskutera och mötas varje år. Man kan också besöka sidan för att få värdefulla och informativa länkar till olika specialistkliniker, som till exempel handkirurger eller mikrokirurger, liksom internationella föreningar som har med plastikkirurgi att göra.

Föreningen erbjuder även olika kurser för de redan specialiserade kirurger som vill fördjupa sina kunskaper inom vissa områden, och här finns en aldrig sinande lust till nya lärdomar om saker som ingrepp och metoder, estetik och rekonstruktion, lag och etik. Att vara plastikkirurg är inte bara ett yrke, det är även ett kall.