Att åldras med värdighet

Män och kvinnor har kämpat mot åldrandeprocessen sedan antika dagar och genom tiderna har allehanda behandlingar tillämpats för att motverka rynkor och grånande hår. Inom plastikkirurgin är det en stor del av det aldrig sinande flödet av nya patienter som med hjälp av saker som laser, fillers, Botox, kirurgi och radiovågor gör allt för att hålla ungdomen kvar.

Enligt Folkhälsoinstitutet handlar dock åldrandet framförallt om att bevara sin hälsa, och man gör ständiga undersökningar om hur man kan hålla sig frisk så länge som möjligt. Saker som motion och bra kost är fantastiska medel mot åldrandet, och genom att leva ett aktivt liv, fyllt av intressen och socialt umgänge, motverkas den alltför vanliga depression som många äldre drabbas av.

Plastikkirurgi kan också vara en väg mot en roligare ålderdom så länge den hålls på en nivå där man inte låter sitt utseende ta över hela sin existens. En liten utslätad rynka eller en hårigare skalp kan utgöra receptet på en piggare och gladare senior med ett förbättrar självförtroende och positivare livsattityd. Alla människor är olika och om en person upplever livet som bättre med några enkla ingrepp så varför inte?