Fett-transplantationer

Ett av de nyaste och hetaste ingreppen när det kommer till plastikkirurgi är så kallade fett-transplantationer där man precis som begreppet antyder flyttar fett från en plats i kroppen till en annan. Det finns oerhört många fördelar med detta ingrepp, inte minst att man kan göra det utan narkos och att man här använder sig av patientens egna kroppsfett och därmed inte behöver riskera bortstötning och infektionsrisken blir lägre.

Ingreppet görs i två faser: först en fettsugning av ett “problemområde”, till exempel bak, mage eller lår, där fettet ofta är envist och inte vill försvinna hur mycket man än tränar och bantar. Efter att fettet utvunnits renar man det genom en sorts centrifug, och sedan inleds den andra fasen där man injicerar fettet i det önskade området. Bland de vanligaste ställena att spruta in fettet är ansikte och läppar, bröst och bak.

Efter operationen kan patienten gå hem med en gång, och man bär ett slags pressförband över området som fettsugits. Det är viktigt att man inte går ner i vikt efter ingreppet, då det första fettet som försvinner alltid är det sista som tillkommit, och med det förlorar man effekterna av ingreppet.

Några månader senare brukar man kunna se det slutliga resultatet och de flesta plastikkirurger brukar säga att man behåller mellan 25 och 50 % av de injicerade fettet. Det innebär att förändringarna blir mycket mindre än vid regelrätta implantat, och när det kommer till bröststorlek brukar man räkna med en ökning av mellan en halv till en halv kupa.

Om man inte är nöjd med det slutliga resultatet kan man upprepa ingreppet flera gånger, men det gäller alltid att ha realistiska förväntningar på ingreppet.